Indefrosne feriepenge?

Udgivet den

Du som lønmodtager kan nu få de sidste 2 uger, eller alle 5 uger, indefrosne feriepenge udbetalt.

Regeringen har vedtaget en aftale, hvori de er blevet enige om, at udbetaling af feriepengene sker fra marts 2021. Herefter vil de indfrosne feriemidler løbende blive opgjort og udbetalt.

Pengene vil blive beskatte som almindelig lønindkomst. Hvis du er på overførselsindkomst, som f.eks. dagpenge, så skal pengene ikke modregnes. Udbetalingen sker via borger.dk, hvor du også vil modtage flere informationer omkring det beløb du kan hæve mv.

Hvis du ønsker at vente med udbetalingen

Hvis du venter med at bede om pengene, vil de i stedet for automatisk blive udbetalt, når du får folkepensionsalderen. Hvis du dog trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet inden da, kan du bede om pengene der.  Der kan være både gode og dårlige ting ved at få udbetalt pengene nu i stedet for at lade dem stå og vokse til folkepensionsalderen.

Du kan få flere råd til bedre økonomi her.