Har du styr på børnepenge?

Udgivet den

Hvad er børnepenge?

Børnepenge, også kendt som børne- og ungeydelse, er noget, du kan få, hvis du har forældremyndigheden eller mere end et barn. Det er dermed et tilskud til familier der har børn under 18 år. Børnepenge er for at give en ekstra ydelse, hvor pengene kan bruges til udgifter som f.eks. bleer, mad, tøj, intuitioner mv.
Børnepenge er en skattefri, økonomisk ydelse til familier med børn, som udbetales kvartalsvis for hvert barn du har.

Størrelsen på udbetalingen kommer an på dit barns alder:
• 0-2 årige: 4.653 kr. pr kvartal (børnefamilieydelse)
• 3-6 årige: 3.681 kr. pr. kvartal (børnefamilieydelse)
• 7-14 årige: 2.898 kr. pr. kvartal (børnefamilieydelse)
• 15-17 årige: 966 kr. pr. måned (ungeydelse)

Børnepengene vil som sædvanligt udbetales til børnenes mor på NemKontoen, lige meget om forældrene bor sammen eller hver for dig. Retten til ydelsen kan du ændre ved at sende en ansøgning til SKAT.

Hvem kan modtage børnepenge?

Du har automatiks retten til at få udbetalt børnepenge, hvis følgende krav bliver opfyldt:
• Dit barn skal være under 18 år
• Dit barn skal være bosat i Danmark
• Dit barn må ikke være forsørget af det offentlige
• Den person der har forældremyndigheden over barnet, skal være fuldt skattepligtigt i Danmark
• Du skal selv bo i Danmark
• Du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år

Derudover er der kommet nye udbetalingsregler i 2022. Fra d. 1. januar 2022, vil begge forældre som udgangspunkt få en halvdel hver, hvis der er tale om fælles forældremyndighed over barnet/børnene.
Dog vil det afhænge af, om hvorvidt I bor sammen eller ej, og om hvornår I er flyttet fra hinanden.
• Bor i sammen = Så får I automatisk en halvdel hver.
• Bor I hver for sig = Er I flyttet fra hinanden før d. 19/10-21, så sker der ingen ændringer. Er I flyttet fra hinanden d. 19/10-21 eller senere, så får I automatisk en halvdel hver.
• Har du fuld forældremyndighed = Så får du hele børne- og ungeydelsen.

Hvad kan påvirke ydelsen?

Når der er tale om børnepenge til andet og tredje barn, så vil tilskuddet komme i form af børnetilskud pr. barn. De vil også komme på tale ved følgende:
• Hvis du er enlig forsørger og faderen er ukendt (et ordinært eller ekstra børnetilskud)
• Hvis et barn har mistet en eller begge forældre (særligt børnetilskud)
• Hvis forældrene er under uddannelse (forsørgertillæg og ekstra SU-klip)
• Hvis du har tvillinger eller trillinger (flerbørnstilskud)

Alle ændringer som kan have betydning for ydelsen du modtager, skal informeres til Udbetaling Danmark. Disse ændringer kan være hvis dit barn ikke længere bor hos dig, hvis barnet bliver gift, eller hvis barnet bliver forsørget på anden vis af det offentlige. Hvis ikke disse informationer bliver givet videre til Udbetaling Danmark, vil du risikere at skulle tilbagebetale penge.

 

Du kan få flere facts her.